DEVLET SANAYİCİ EL ELE Anasayfa > DEVLET SANAYİCİ EL ELE

DEVLET SANAYİCİ EL ELE

PAKOP PROJESİ devletimizin sanayi politikalarında ve kalkınma planlarında koyduğu hedeflere uygun olarak, bu hedefler doğrultusunda planlanmıştır. Plastik Sanayicileri olarak devletimizin uzattığı el tutulmuş ve gösterdiği hedefler doğrultusunda tüm yatırım planları yapılmıştır.
 
Onuncu Kalkınma Planının Hedefler ve Politikalar Başlıklı 2. Bölümünde, İmalat SanayiindeDönüşüm başlığı altında; imalat sanayisine yönelik mevcut duruma yer verilmiş, kalkınma planının amaç ve hedefleri ile tasarlanan politikalardan bahsedilmiştir.
 
Buna göre;

 
Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve Dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayisinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak temel amaçtır.
 
İmalat sanayisinde dönüşümün ana odakları yenilikçilik ve firma becerileri, bölgelerin üretime etkili katılımı, sektörler arası entegrasyon, yeşil teknoloji ve üretim ile dış pazar çeşitliliğidir. Yeşil üretim kapasitesi, yenilik, firma becerileri ve sektörler arası entegrasyonun geliştirilmesiyle verimlilik ve yurtiçi katma değerin artırılması; dış pazar çeşitliliği ve bölgesel üretim kapasitelerinin geliştirilmesiyle de istikrarlı yüksek büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.
 
Ülkemizin uzun dönemde Afro-Avrasya’nın üretim merkezi olması hedefi doğrultusunda Plan döneminde imalat sanayisinin; daha yüksek katma değer yaratan, teknoloji üreten ve kullanabilen, çevre dostu teknolojileri kullanan ve üretebilen, becerilerini sürekli geliştirebilen, geleceğin ticaret dünyasının taleplerine cevap verebilen, sürdürülebilir küresel rekabet gücü kazanmış, bölgesel potansiyellerin ekonomiye katkısının artırıldığı, girdi tedarikinde etkinliğin sağlandığı, yatırım ve ara mallarında ithalat bağımlılığının azaltıldığı bir yapıya doğru dönüşmesi öngörülmektedir.
 
Sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının artırılmasını teminen, yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilmektedir. Bu tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekân hazırlıkları yapılacak, yerli ve yabancı yatırımların özendirilmesi amacıyla mekanizmalar oluşturulmakta ve bu yatırımların kamu desteklerinden öncelikli olarak yararlanması planlanmaktadır.
 
Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerin yaygınlaşmasında sektörün üretici olarak yer alması desteklenecektir. Sektörde rekabet öncesi Ar-Ge teşvik edilecek, laboratuar kapasitesi ile aydınlatma ve görüntü teknolojileri konusunda araştırma altyapısı geliştirilecektir.
 
Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. Yurtiçinde elektronik, yazılım, elektrikli makine, ana metal, savunma sanayi gibi diğer sektörlerle işbirliği ve bütünleşme sağlanacaktır. İç pazar ve küresel pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarımlı araçlarla markalaşma özendirilecektir.
 
Büyük ölçekli stratejik yatırımlara olan ihtiyacın sürdüğü kimya sektöründe; petrokimya, plastik, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi yapılarak kimya parklarının kurulması desteklenecektir(Kalkınma Planı, p.668).
 
Proje, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün ve Dünya ihracatından aldığı payın artırılması için imalat sanayisinde dönüşümün gerçekleştirilmesi amacına, bunun yanında, büyük ölçekli stratejik yatırımlara olan ihtiyacın sürdüğü kimya sektöründe; petrokimya, PLASTİK, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi yapılarak kimya parklarının kurulması hedefineönemli katkı sağlayacaktır.
Sayfalar
Haberler
26.7.2022
2021 Yılı Genel Kurul Toplantı
2021 yılı  Olağan Genel Kurulu Toplantısı; 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 11.00’ de Küçük&c
29.06.2018
Genel Kurul Toplantısı
Genel kurulumuz 28 haziran 2018 Perşembe gunu saat 14:00’de istanbul kalyon hotel de yapıldı,
19.10.2018
Websitemiz Yenilendi
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için websitemiz altyapı ve tüm içeriği ile yenilenmiştir. Mobil uyumlu dizayn e
08.11.2018
Güncel Haber
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ZİYARETİ PAKOP YÖNETİM KURULU 6 KASIM 2018 DE SANAYİ BAKANIMIZ SAYIN MUSTAFA
Atatürk diyorki ; " Kanaatim odur ki, muhakkak suretle birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir."
BURADAYIZ

1990 yılında kurulmuş. Ağırlıklı olarak PAGEV'in üyelerinden oluşan ve ülkenin önde gelen sanayicilerinin ortağı olduğu önümüzdeki 50 yılı planlayan kapsamlı bir yatırım projesidir.

İLETİŞİM
ADRESİMİZ

Mahmutbey mh. Taşocağı Yolu cd. No:7 Makplast Binası Zemin Kat Bağcılar / İSTANBUL

  TELEFON : 0212 447 48 51

  E-POSTA : pakop@pakop.org.tr

Copyrights © pakop.org.tr
Yukarı