Pakop dan Anasayfa > Pakop dan

Pakop dan

Günümüzün sanayileşmiş ve kalkınmış ülkeleri, sanayi toplumundan bilgi toplumuna, emek yoğun üretimden teknoloji ve bilgi yoğun üretime, ulusal ekonomiden küresel ekonomiye doğru değişimi ve dönüşümü tamamlamış ülkelerdir. Yeniden dizayn edilen ekonomi dünyasında kalıcı olabilmenin en önemli şartlarından biri; bilgiyi üretme, yönetme ve ticari hale getirebilmedir. Küresel rekabet koşullarında bu dönüşümden uzak kalan, kaynaklarını ve stratejilerini bu alana yönlendirmeyen ülkeler yarış dışında kalmaya mahkumdur.
 
Bilindiği üzere sanayi üretimi, özellikle de imalat sanayi kalkınmanın en temel unsurudur. Sanayi devrimlerini yakalayabilme bu işin anahtarıdır. Teknolojik gelişim ise ekonomik kalkınmanın ruhudur. Ekonomik başarının göstergesi ise, yeterli ekonomik faaliyetin varlığıdır. Diğer bir deyişle ülkede yeterli yatırım, üretim, istihdam, tasarruf ve harcama varsa ekonomik başarı vardır demektir. Ekonomik büyüme için en önde gelen dört unsur;
 

 
Tüm ekonomik çabaların hedefi gelişmiş bir ülke haline gelebilmedir. Gelişmişliğin ölçüsü bilgi ve teknoloji düzeyidir. Günümüzde zenginliğin kaynağı bilgidir. Ekonomideki en önemli hususlardan biri kaynakların tahsisidir. Sağlıklı ve isabetli kaynak tahsisi ülke ekonomileri için itici bir güç olabildiği gibi tersi durum ülke ekonomilerini sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırabilmekte, hatta iflasa sürükleyebilmektedir.
Gelişmiş ve sürdürülebilir bir sanayi için büyük ve istikrarlı pazarlara, güvenilir ve maddi açıdan motive işgücüne ve emin bir mali sisteme ihtiyaç vardır. Güçlü bir özel sektörün varlığı ve ekonomik faaliyetlerde özel sektörün önünün açılması da aynı derecede önemlidir.
 
Ekonomik gelişim sadece daha yeni ve iyi makineler ile veya sadece iyi bir eğitimle sağlanamaz, aynı zamanda bu alanda entegre bir sistemin kurgulanması gerekmektedir. Özellikle sanayi üretiminde ve altyapısında sağlıklı bir eko sistemin oluşturulması örneğin eko endüstriyel parklar oluşturulması son derece önemlidir. Bu alanda yürütülen çalışmalar sanayileşmenin önündeki engellerin kaldırılması anlamını taşımaktadır.
 
Yenilikçilik bir eko sistem halinde birbirlerini etkileyen ve birbirlerine “ortam” oluşturan süreçlerle geliştirilir. Modern toplumlarda teknoloji sadece araç gereç değildir bunları üreten bilgi, algı, üretim, tasavvur, kültür ve değerler bütünüdür. Teknoloji bir anlamda kültürün birleşimidir. Şayet teknolojide geri kalınırsa bilgi, algı, üretim, tasavvur ve kültürde de geri kalınır.
 
Türkiye’de ekonomik kalkınma için öncelikle dört unsura ihtiyaç olduğu ortak bir kanaattir.  Bunlar;
   
Ülkemiz bu dört temel ihtiyacı büyük ölçüde dışarıdan temin etmek zorundadır. Dünyadaki gelişmiş sanayi üretimleri ve sanayi politikaları incelendiğinde; sanayileşmede sanayi 4.0’la beraber; yoğun rekabet, kısa ürün ömrü, hızlı tepki imalatı gibi yeni kavramların öne çıktığı ve sanayileşme politikalarına yön verdiği görülmektedir.
 
İşte yukarıda sıralanan çoğunu yaşayarak ya da gözlemleyerek öğrendiğimiz gerçekler ışığında planlanan PAKOP Projesi; yaklaşık 200 büyük sanayi tesisi ile Ülke kalkınmasına hizmet veren ve bölgede entegre bir yapı oluşturmak için kurgulanan ortak Ar-Ge, teknolojik altyapı, lojistik, eğitim, insan kaynağı temin merkezi, çevre koruma merkezli planlamalar, kümelenme, satış/pazarlama, ihracat, ortak kullanım atölyeleri gibi imkanların bölge yönetim hizmetleri olarak sunulduğu bir konsept ile önemli bir sinerji kaynağı oluşturacaktır.
 
Bunun yanında, inşa edilecek tesislerde, ileri teknoloji kullanılacak ve “ÇED gerektirmeyen” yatırımlar yapılacaktır. Bu tesislerde sadece evsel atık üretilecek, dolayısıyla toprağı ve suyu kirleten atık üretilmeyecektir.  Bununla birlikte, PAKOP Özel Endüstri Bölgesi Projesinin hayata geçmesiyle, bölge bu büyüklükte “Avrupa’nın ve Türkiye’nin En Büyük ve Tek Plastik Kümelenmesi” olacaktır.
 
Bu amaçla S.S. PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait Tekirdağ’ın Ergene İlçesi Karamehmet Köyü bölgesinde, Marmaracık mevkiinde bulunan, Avrupa Serbest Bölgesinin hemen bitişiğindeki, toplam büyüklüğü 2.743.605,95 m2 olanda planlanan Projemiz tamamlandığında; yaklaşık 200 üretim tesisinin faaliyet göstermesi, toplam 15 milyar TL yatırım yapılması, yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlanması, yılda 30 milyar TL katma değer oluşturulması ve 5 milyar TL ihracat yapılması hedeflenmektedir. Şu ana kadar PAKOP tarafından arazi alımı ve diğer giderlerle birlikte Bölge için bu günkü rakamlarla 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapılmıştır.
Sayfalar
Haberler
26.7.2022
2021 Yılı Genel Kurul Toplantı
2021 yılı  Olağan Genel Kurulu Toplantısı; 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 11.00’ de Küçük&c
29.06.2018
Genel Kurul Toplantısı
Genel kurulumuz 28 haziran 2018 Perşembe gunu saat 14:00’de istanbul kalyon hotel de yapıldı,
19.10.2018
Websitemiz Yenilendi
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için websitemiz altyapı ve tüm içeriği ile yenilenmiştir. Mobil uyumlu dizayn e
08.11.2018
Güncel Haber
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ZİYARETİ PAKOP YÖNETİM KURULU 6 KASIM 2018 DE SANAYİ BAKANIMIZ SAYIN MUSTAFA
Atatürk diyorki ; " Kanaatim odur ki, muhakkak suretle birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir."
BURADAYIZ

1990 yılında kurulmuş. Ağırlıklı olarak PAGEV'in üyelerinden oluşan ve ülkenin önde gelen sanayicilerinin ortağı olduğu önümüzdeki 50 yılı planlayan kapsamlı bir yatırım projesidir.

İLETİŞİM
ADRESİMİZ

Mahmutbey mh. Taşocağı Yolu cd. No:7 Makplast Binası Zemin Kat Bağcılar / İSTANBUL

  TELEFON : 0212 447 48 51

  E-POSTA : pakop@pakop.org.tr

Copyrights © pakop.org.tr
Yukarı